جمعه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1390

درد و دل

دل نامه:

 آقای احمدی نژاد خوبی؟، خدمتگزاری های شما را تا آخر عمر نمی توان فراموش کرد، محمود خان سال 84 که امدی تا حالا مانند تیغ در گلو شدی،  خودت را برای اسلام و عدالت خرج کردی، راستی از آمدنت گفتم، سال84 که امدی خبری از این حواریونت نبودا، اینها اصلا" در تبلیغات سال84 بودند؟!، دکتر خودت میدونی چه کسانی در آن زمان زحمت کشیدند، مردم، بچه مذهبی ها همه از جیب خرج کردن تا رئیس جمهور شوی ولی در ستادهایت از  آقایان "م"  و ...... خبری نبود، مگر نمی گویی  آقای "م" رفیق دیرینه ات هست، پس کجا بود؟، رفیق برا روزهای سختی خوبه دیگه، دکتر، رفیق روزای سخته تو  مردم بودند، علما از جمله حضرت آیت الله مصباح بود، بسیجی ها و ....، همین ها با وجود این جریان انحرافی هنوز حامی شما، حامی خود خود شما هستند، آقای احمدی نژاد شما صفت مردمی نژاد را داری بگذار مردمی بمونی، علمایی که امروزه شما را یا حواریونت را نقد می کنند همان کسانی اند که مبلغ انتخاباتی صد در صد شما بودند و می دانی تاثیر بسیاری داشت، دکتر این روزها دعاهای مردم برای شما بیشتر شده در آزمون سختی قرار گرفتی، خدا عاقبتت را ختم بخیر کند.

زبیر از بهترین اصحاب بود، یک لحظه غفلت ....... 

پی نوشت: پست بعدی دیدار با ریاست سیما داشتیم هست به محض این که تنظیم بشه، ثبت میکنم.

"


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا