سه‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1390

پایداریم با ولایت

ما در ره عشق نقض پیمان نکینم


 گرجان بطلبد دریغ از جان نکنیم دنیا اگر از لبریز شود

 

پشت به سالار شهیدان نشویمپایداریم"


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا