جمعه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1391

گلدون شکستهدست نذار روی دلم، دلم کبابه، داداشی!

این روزا دلا تو خطّ نون و آبه داداشی!


دل کجاس؟ دیگه باهاش دنبال بی دلا بریم!

این روزا این طرفا بیدلی بابه داداشی!


اولش بنا نبود عاشقا دس به سر بشن

اولش بنا نبود این قده دربه در بشن


اولش بنا نبود که عاشقا خط بخورن 

دیگرون شربت شادی، اونا تهمت بخورن


دل من دلا را واکن، کمی دنیا رو ببین

هر کجا سفره ای هس، حمله رندا رو ببین


باغ لاله های نازنین لگدمال کیاس؟

گریه ها مال کیا و خنده ها مال کیاس؟


اون طرف جور جوره، سور و سات اختلاس

می برن شمش طلا و می ذارن رو اسکناس


شادمون، خنده به لب، اوستای حقّه بازین

اوستای اوستاها تو رشته دس درازین


اون طرف ترو ببین، قلندرای الکی

می زنن این ور و اون ور حرفای بانمکی


همونا که دم به دم ((جون برادر)) می زنن

بذا وقتش برسه، هزار تا خنجر می زنن


رونوشت: دیشب دیر وقت داشتم این شعر را میخوندم که هادی زنگ زد گفت بیا بریم حرم سیدالکریم، ما با اعصاب داغونی که داشتیم(ساعت12شب) رفیتم پایین که تلفن ها از بچه های بالا ش ه ر خورد گفتند بیاین امام زاده صالح، خلاصه نه امام زاده رفتیم نه حضرت سیدالکریم، رفتیم محک ......... از دست هادی و بچه های بالا ش ه ر، 6خوابیدیم 2ظهر جمعه بیدار شدیم.


"


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا