دوشنبه 28 آذر‌ماه سال 1390

بی‌تفاوتان به‌بد‌حجابی گناهکارند

اگر کسی بی حجاب بود و زنهای دیگر متنفرانه و عبوسانه او را بنگرند، خودش را جمع می کند. این نگاه واجب است و تذکر، مرحله بعدی است. اگر کسی مبتلای به زیر میزی و رو میزی گرفتن است، اگر کسی تبهکار است، اگر فاسد است، بسیاری وقت ها با نگاه متنفرانه و سپس تذکر لسانی دیگران، خودش را جمع می کند. این چنین نیست که اگر کسی نسبت به یک بی حجاب بی تفاوت باشد، هیچ گناهی برایش نوشته نشود؛ بلکه برای هر دو نوشته می شود.((آیت الله جوادی آملی-90/09/27))


قابل توجه خواهران و برادرانی که عرض می کنند 

عیسی به دین خود و موسی به دین خود!

"


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا