شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1390

سکوت کن و تندرو نباش

عاقبت تندروی!!


جواب خون شهدای بسیجی فتنه88 را چگونه می دهند؟؟؟اگر مردم بعد از انتخابات88 از ولایت دفاع کردند، اگر فحش و ناسزا را به خود خریدند، اگر چاقو خوردن و تکه تکه شدن را به جان خریدن فقط و فقط برای مقابل با فتنه گران و ساکتین فتنه بود که با سکوتشان پازل دشمن را جور کردند و آن هیاهو را راه انداختند......

 سوال اینجاست که موضع گیری مستقیم با ولایت بودن و علیه فتنه گران تندرویست؟؟، یا باید سکوت کرد موقعیت را دید و با توجه به موقعیت، موضع خود را مشخص کرد؟؟


مردم ما با ساکتین فتنه همراه نخواهند شد"


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا